Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.saulessveces.lv īpašnieku SIA "SAULES SVECES", reģistrācijas Nr. 40203386275, juridiskā adrese: Baznīcas iela 23-19, Liepāja, LV-3401, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.saulessveces.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.saulessveces.lv interneta tirdzniecības vietnē un neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja ražotnes veikalā Kungu ielā 6, Liepājā, LV-3401.

1. Vispārīgie noteikumi

Veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, kas ir aktuāli pasūtījuma veikšanas brīdī, tie viņam ir saprotami, viņš piekrīt tiem un apņemas ievērot to nosacījumus. Pārdevējs neuzņemas atbildību, ja Pircējs pilnībā vai daļēji nav iepazinies ar Lietošanas noteikumiem. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces atbilstoši Pircēja pasūtījumam un saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Distances līgums ir pakļauts Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

2. Pirkumu veikšana

Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājaslapā www.saulessveces.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju, nospiežot uz lauka „Pabeigt pasūtījumu”. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@saulessveces.lv. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu, par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic:

 • darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00;
 • sestdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00;
 • svētdienās – komplektēšana netiek veikta.

Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu risinājums Klix, “Citadele banka” AS:

 • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor; (Pašlaik nav pieejams)
 • Visa/Mastercard karšu maksājumi (Pašlaik nav pieejams)

Vai veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā.

Izvēloties Klix maksājuma risinājumus, personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei “Citadele banka” AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz Pārdevēja bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja darījumā.

4. Piegādes noteikumi

Iegādātās preces tiek piegādātas, izmantojot SIA OMNIVA kurjerpasta un pakomātu pakalpojumus. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī, ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Vidējais piegādes laiks ir 3 (trīs) līdz 7 (septiņi) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Preces pieejamības noliktavā un SIA OMNIVA noslogojuma.

5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Iegādātās preces var atgriezt ražotnes veikalā (Kungu ielā 6, Liepājā) vai nosūtot tās mums, izmantojot to pašu piegādes pakalpojuma veidu, ar kuru prece tika saņemta.

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

 • Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
 • Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
 • Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@saulessveces.lv . Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.
 • Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas atdot Pārdevējam Preces.
 • Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus, pamatojoties uz Distances līgumu.
 • SIA “Saules Sveces” ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kad prece/-es saņemta/-as atpakaļ vai kad saņemts apliecinājums, ka preces ir nosūtītas atpakaļ.

6. Pircēja personas datu apstrāde

Pārdevējs apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis preču pasūtīšanas brīdī, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Pārdevējs nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam SIA OMNIVA, lai nodrošinātu preču piegādi, un “Citadele banka” AS, ja izmanto kādu no Klix maksājuma risinājumiem.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.